QA-ingenieur certificeringen

Ontdek de belangrijkste QA-ingenieur certificeringen voor een succesvolle carrière.

Start Your Ad Operations Specialist Career with Teal

Create a free account

Certificeren als QA-ingenieur

In de snel evoluerende technologiesector spelen Quality Assurance (QA) Ingenieurs een cruciale rol bij het waarborgen van de hoogste kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen voor software. Certificeringen in dit veld dienen als bewijs van een professionals expertise en toewijding aan hun vak, waardoor zij zich onderscheiden in een markt waar precisie en uitmuntendheid centraal staan.

Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van de certificeringen die QA-ingenieurs vooruit kunnen helpen in hun carrière en geeft een duidelijk stappenplan voor hen die hun vaardigheden en geloofwaardigheid willen vergroten. Door het spectrum aan beschikbare certificeringen te verkennen, zult u in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken die aansluiten bij uw professionele doelen en het voortdurend veranderende landschap van kwaliteitsborging.

Topcertificeringen voor QA-ingenieurs

Gecertificeerd software kwaliteitsingenieur (CSQE)
American Society for Quality (ASQ)
Gecertificeerd software testingenieur (CSTE)
Quality Assurance Institute (QAI)
ISTQB Gecertificeerd tester Foundation Level (CTFL)
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
ISTQB Gecertificeerd tester Advanced Level (CTAL)
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
Gecertificeerd associate in software testing (CAST)
Quality Assurance Institute (QAI)
Gecertificeerd manager van softwarekwaliteit (CMSQ)
Software Certifications (onderdeel van QAI)
Gecertificeerd software tester (CST)
International Software Certification Board (ISCB)
ISTQB Agile Tester Certificering
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
Gecertificeerd mobiel tester
Global Association for Quality Management (GAQM)
Gecertificeerd testingenieur (CSTE)
International Institute for Software Testing (IIST)

Beste QA-ingenieur certificeringen

Gecertificeerd software kwaliteitsingenieur (CSQE)

Certificeringsaanbieder
American Society for Quality (ASQ)
Geschikt voor
Software kwaliteitsingenieur, kwaliteitsmanager, software projectmanager, senior software ontwikkelaar, Software Engineering Process Group (SEPG) leider, software compliance auditor
Omschrijving
De Gecertificeerd Software Kwaliteitsingenieur (CSQE) certificering, aangeboden door de American Society for Quality (ASQ), is een professioneel certificaat dat de uitgebreide kennis van een individu op het gebied van softwarekwaliteitsontwikkeling en -implementatie valideert. Het richt zich op sleutelconcepten zoals softwarekwaliteitsmanagement, testen en onderhoud, en vereist kennis van softwareontwikkelingsprocessen. Deze certificering is ideaal voor professionals die ernaar streven om softwareproducten en -diensten te laten voldoen aan klantenverwachtingen en -normen. Kandidaten moeten een examen afleggen en relevante werkervaring hebben om CSQE-gecertificeerd te worden.
Inclusief certificering
Ja
Duur
Prijs
$498
Vereisten
 • Minimaal acht jaar professionele ervaring, waarvan ten minste drie jaar in een besluitvormende functie gerelateerd aan de kennisbasis.
 • Een bachelor- of hogere graad van een geaccrediteerde instelling vermindert de beroepservaring-eis tot vier jaar, waarvan ten minste drie jaar in een besluitvormende functie.
 • Voor diegenen zonder bachelor graad is een diploma van een technische of beroepsschool, plus twee extra jaar werkervaring in het softwarekwaliteitsdomein, acceptabel.
 • Het slagen voor het CSQE-examen afgenomen door ASQ.
 • Instemming met de ASQ-gedragscode.
 • Onderhouden van de certificering via hercertificeringsvereisten om de drie jaar, waarbij een bepaald aantal professionele ontwikkelingseenheden behaald moet worden.

Gecertificeerd software testingenieur (CSTE)

Certificeringsaanbieder
Quality Assurance Institute (QAI)
Geschikt voor
Software testingenieurs, kwaliteitsanalisten, testmanagers, QA-consultants, softwareontwikkelaars met belangstelling voor QA, IT-professionals die overstappen naar softwaretesten
Omschrijving
De Gecertificeerd Software Testingenieur (CSTE) certificering, aangeboden door de Quality Assurance Institute (QAI), is een professioneel certificaat dat de vaardigheid van een persoon in softwaretestingprincipes en -praktijken aangeeft. Het richt zich op sleutelconcepten zoals softwarekwaliteitsborging, testmethodieken, testmanagement en de softwareontwikkelingscyclus. Kandidaten voor deze certificering moeten hun kennis aantonen via een rigoureus examenproces, waarin hun begrip en toepassing van softwareteststandaarden worden geëvalueerd. De CSTE is ideaal voor individuen die hun expertise willen valideren en hun carrière in software testen en kwaliteitsborging willen bevorderen.
Inclusief certificering
Ja
Duur
Prijs
Vereisten
 • Een vierjarige graad van een geaccrediteerde instelling plus twee jaar ervaring in het informatiedienstveld
 • Een driejarige graad van een geaccrediteerde instelling plus drie jaar ervaring in het informatiedienstveld
 • Een tweejarige graad van een geaccrediteerde instelling plus vier jaar ervaring in het informatiedienstveld
 • Zes jaar directe ervaring in het informatiedienstveld
 • Instemming met de gedragscode van QAI
 • Met goed gevolg afronden van het CSTE-examen

ISTQB Gecertificeerd tester Foundation Level (CTFL)

Certificeringsaanbieder
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
Geschikt voor
Junior software testers, QA-analisten, testingenieurs, softwareontwikkelaars met interesse in QA, instapniveau QA-consultants, kwaliteitsspecialisten
Omschrijving
De ISTQB Gecertificeerd Tester Foundation Level (CTFL) is een wereldwijd erkend certificaat dat wordt aangeboden door de International Software Testing Qualifications Board. Het dient als een gestandaardiseerde benchmark voor basiskennis in softwaretesten. De certificering behandelt essentiële onderwerpen zoals testontwerp, testmanagement en inzicht in softwareontwikkelingsprocessen. Het is bedoeld voor professionals die hun vaardigheden in softwaretesten willen valideren en vormt de basis voor verdere specialisatie binnen het ISTQB-certificeringsschema. De CTFL is ideaal voor testers, testanalisten, testingenieurs, testconsultants en kwaliteitsspecialisten.
Inclusief certificering
Ja
Duur
40-70 uur
Prijs
Vereisten
 • Er zijn geen formele opleidingsvereisten om het CTFL-examen af te leggen.
 • Basiskennis van softwareontwikkeling en testen is aan te bevelen, maar niet verplicht.
 • Er zijn geen verplichte werkervaringsvereisten; praktische ervaring in softwaretesten is echter wel voordelig.
 • Het voltooien van een geaccrediteerde trainingscursus is optioneel, maar kan nuttig zijn voor examenvoorbereiding.
 • Begrip van de Engelse taal is noodzakelijk omdat het certificeringsexamen meestal in het Engels wordt afgenomen (andere taalopties kunnen beschikbaar zijn).
 • Registratie bij een door ISTQB erkende nationale of regionale raad of een door ISTQB geaccrediteerde examenaanbieder is vereist om het examen af te leggen.

ISTQB Gecertificeerd tester Advanced Level (CTAL)

Certificeringsaanbieder
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
Geschikt voor
Senior software tester, testmanager, QA-leider, testautomatiserings-ingenieur, testanalist, technisch testanalist
Omschrijving
De ISTQB Gecertificeerd Tester Advanced Level (CTAL) is een prestigieus certificaat dat wordt aangeboden door de International Software Testing Qualifications Board voor ervaren software testers die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen. Deze geavanceerde certificering richt zich op het beheersen van testmanagement, -analyse en -ontwerp, evenals het verbeteren van processen en tools. Het vereist een solide begrip van kernconcepten in softwaretesten en is ideaal voor professionals die willen leiden en innoveren op het gebied van kwaliteitsborging.
Inclusief certificering
Ja
Duur
30 tot 70 uur
Prijs
Vereisten
 • Succesvolle voltooiing van de ISTQB Gecertificeerd Tester Foundation Level (CTFL) certificering.
 • Minimaal 3 jaar professionele ervaring in het veld van softwaretesten.
 • Vertrouwdheid met de kernconcepten van softwaretesten, waaronder testontwerp, testmanagement en testtools.
 • Inzicht in softwareontwikkelingslevenscycli en de rol van testen daarbinnen.
 • Voor de Testmanager module is ervaring in testmanagement sterk aanbevolen.
 • Voor de Technisch Testanalist en Testanalist modules is praktische ervaring in de respectievelijke gebieden wenselijk.

Gecertificeerd associate in software testing (CAST)

Certificeringsaanbieder
Quality Assurance Institute (QAI)
Geschikt voor
Junior software testers, QA-analisten, beginnende testingenieurs, associate testconsultants, IT-professionals met interesse in QA, recent afgestudeerden in computerwetenschappen/informatietechnologie
Omschrijving
De Gecertificeerd Associate in Software Testing (CAST) van de Quality Assurance Institute (QAI) is een fundamentele certificering bedoeld voor opkomende professionals in het veld van softwaretesten. Deze certificering valideert het begrip van een individu van de principes en praktijken van softwaretesten, inclusief testmethodieken, ontwerptechnieken en testmanagement. CAST-certificering is ideaal voor degenen die geloofwaardigheid en expertise in het softwaretestdomein willen vestigen, met een focus op kwaliteitsborging en het vermogen om effectief bij te dragen aan softwareprojecten.
Inclusief certificering
Ja
Duur
40 uur
Prijs

De voordelen van het behalen van een QA-engineer certificaat

Validatie van professionele expertise:Een certificering in Quality Assurance (QA) Engineering is een krachtige ondersteuning van uw vaardigheden en kennis op dit gebied. Het toont werkgevers aan dat u heeft voldaan aan erkende industriestandaarden en deskundig bent in de nieuwste QA-methodologieën en -tools. Deze validatie kan een belangrijke troef zijn bij het wedijveren om functies of projecten, omdat het tastbaar bewijs levert van uw capaciteiten.
Uitgebreide vaardigheidsverbetering:Het nastreven van een QA-engineer-certificering zorgt ervoor dat u wordt opgeleid in een breed scala aan test technieken, tools en best practices. Het vult eventuele lacunes in uw ervaring met gestructureerde en uitgebreide training, waarbij u op de hoogte blijft van de nieuwste technologieën zoals automatisering, performance testing en security testing. Deze verbreedde skillset kan u op de werkvloer veelzijdiger en waardevoller maken.
Carrièregroei en -mobiliteit:Met een QA-engineer-certificaat geeft u aan huidige en potentiële werkgevers uw toewijding aan carrièreontwikkeling. Dit kan leiden tot meer banen, een hogere kans op promotie en een betere onderhandelingspositie bij het bespreken van salarissen. Het certificaat dient als hefboom, waardoor u zich onderscheidt van niet-gecertificeerde collega's en uw carrièremobiliteit vergemakkelijkt.
Netwerken en professionele gemeenschap:Certificeringsprogramma's brengen vaak het extra voordeel met zich mee dat u in contact komt met een netwerk van professionals en experts op het gebied van QA. Deze gemeenschap kan een rijke bron zijn voor samenwerking, mentorschap en kennisuitwisseling, waarbij inzichten in industrietrends en best practices worden geboden die uw carrière-ontwikkeling kunnen bevorderen.
Verbeterde geloofwaardigheid bij belanghebbenden:Als gecertificeerd QA-engineer dragen uw inzichten en feedback meer gewicht bij belanghebbenden, waaronder management, ontwikkelteams en klanten. Uw certificaat dient als een garantie van kwaliteit, waardoor weerstand vermindert en er vertrouwen ontstaat in uw vermogen om de integriteit van het product tijdens de hele ontwikkelingscyclus te waarborgen.
Persoonlijk zelfvertrouwen en verkoopbaarheid:Het behalen van een QA-engineer-certificaat kan uw zelfvertrouwen in uw professionele rol aanzienlijk vergroten. Het rust u uit met zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden, waardoor uw vertrouwen in uw vermogen om complexe QA-uitdagingen aan te gaan wordt versterkt. Deze zelfverzekerdheid, gecombineerd met de erkenning die met een certificaat komt, verbetert uw verkoopbaarheid voor werkgevers en klanten aanzienlijk.

Hoe de beste QA-ingenieurcertificering te kiezen

Het kiezen van de juiste certificering als QA-ingenieur is een cruciaal moment dat aanzienlijk kan bijdragen aan je professionele geloofwaardigheid en deuren kan openen naar geavanceerde loopbaankansen. In het diverse veld van Quality Assurance kunnen certificeringen je expertise valideren, je toewijding aan het beroep tonen en je voorzien van de nieuwste tools en methoden om uit te blinken in je rol. Om door de vele opties te navigeren en een certificering te kiezen die het best bij je professionele journey past, overweeg dan de volgende strategische tips:

Identificeer je specialisatie:

QA-engineering omvat een verscheidenheid aan domeinen zoals softwaretesten, automatisering, prestaties en beveiliging. Bepaal het gebied waar je het meest passie voor hebt of waar je een gat in je vaardigheden ziet. Kies een certificering die je kennis op dat specifieke gebied verdiept, of het nu gaat om het worden van een Gecertificeerd Software Test Engineer (CSTE) voor een fundament of een Gecertificeerd Selenium WebDriver Professional voor specialisatie in automatisering.

Evalueer de diepte en breedte van het curriculum:

Onderzoek het curriculum om er zeker van te zijn dat het zowel de fundamentele principes als de geavanceerde concepten van QA-praktijken behandelt. Een goed certificeringsprogramma moet een uitgebreid leertraject bieden dat je niet alleen de nieuwste test tools en technieken leert, maar ook je analytische en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelt, die cruciaal zijn voor een QA-ingenieur.

Industrie-erkenning en -waarde:

Onderzoek hoe goed de certificering wordt erkend binnen de QA-gemeenschap en door werkgevers. Certificeringen van gerenommeerde organisaties als de International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) of het Quality Assurance Institute (QAI) worden vaak hoog gewaardeerd. De waarde van een certificering wordt weerspiegeld in de acceptatie ervan en het respect dat het in de sector geniet.

Overweeg de flexibiliteit en het formaat:

Bedenk hoe het certificeringsprogramma past bij je huidige levensstijl en werkverplichtingen. Sommige certificeringen bieden online cursussen en flexibele examens, wat gunstig kan zijn als je fulltime werkt. Overweeg ook het formaat van de certificering - of het nu zelfstudie, training onder leiding van een instructeur of een combinatie daarvan is - en kies wat het beste bij jouw leerstijl past.

Langetermijnvoordelen en carrière-ontwikkeling:

Bedenk hoe de certificering op de lange termijn je carrière zal bevoordelen. Zal het je helpen om door te groeien naar een senior QA-rol, een overgang naar een andere specialisatie te maken of je concurrerend te houden op de arbeidsmarkt? Kies voor certificeringen die niet alleen gaan over het slagen voor een examen, maar ook over het bieden van voortdurende leermogelijkheden en een professionele gemeenschap voor ondersteuning en netwerken.

Jouw QA-ingenieur-certificering voorbereiden

Het behalen van een certificering als QA-ingenieur is een belangrijke stap om je expertise te valideren en je carrière vooruit te helpen. Het is een proces dat toewijding, een strategische aanpak en een diepgaande kennis van de principes en praktijken van kwaliteitsborging vereist. Of je nu je fundamentele kennis wilt consolideren of je wilt specialiseren in gebieden als automatisering of prestatiereaching, je voorbereiding op een QA-certificering gaat om meer dan alleen het uit het hoofd leren van termen - het gaat erom hoe je QA-methodologieën effectief kunt toepassen in een professionele setting. De volgende richtlijnen zullen je helpen om met vertrouwen je QA-ingenieur-certificering voor te bereiden, zodat je niet alleen het examen haalt, maar ook je vermogen om bij te dragen aan je team en projecten verbetert.
Bepaal je certificeringsdoelen:Begin met het identificeren wat je wilt bereiken met je QA-certificering. Zoek je naar geloofwaardigheid in het veld, wil je je specialiseren in een bepaald type testen of misschien overstappen naar een leidinggevende functie in QA? Inzicht in je loopbaandoelen zal je helpen de juiste certificering te kiezen en je voorbereiding te richten op de gebieden die je het meest zullen baten.
Ontwikkel een alomvattend studieprogramma:Zodra je een certificering hebt gekozen, maak je een gedetailleerd studieprogramma dat alle onderwerpen in het examen bestrijkt. Verdeel de leerstof in kleinere, makkelijker te verwerken delen en stel een realistisch tijdschema op om elk onderdeel aan te pakken. Zorg ervoor dat je tijd inruimt voor praktische oefeningen, evenals voor het maken van oefentesten om je kennis te testen en vertrouwd te raken met het examenforum.
Dompel jezelf onder in QA-bronnen:Diversifieer je studiemateriaal door een mix te gebruiken van tekstboeken, online cursussen, webinars en QA-forums. Het omgaan met verschillende bronnen zal je blootstellen aan verschillende onderwijsstijlen en perspectieven, wat kan helpen bij het versterken van je begrip van complexe concepten. Overweeg ook om je aan te sluiten bij een QA-studiegroep of een studiegenoot te vinden om inzichten te delen en uitdagende onderwerpen te bespreken.
Pas kennis praktisch toe:Theorie is belangrijk, maar de ware waarde van een QA-certificering ligt in de praktische toepassing. Probeer de technieken en strategieën die je leert te implementeren in echte of gesimuleerde projecten. Dit kan inhouden dat je extra verantwoordelijkheden op je werk op je neemt, bijdraagt aan open source projecten of je eigen testscenario's maakt. De praktische ervaring zal niet alleen je leren consolideren, maar ook je initiatief en toewijding aan professionele groei laten zien.
Regelmatig herzien en beoordelen:Tijdens je voortgang door het studieprogramma, reviseer je regelmatig eerdere onderdelen om zeker te zijn dat je het materiaal onthoudt. Gebruik flashcards, samenvattende aantekeningen of teach-back methoden om je geheugen op te frissen. Periodieke zelfevaluaties via oefentesten zullen je helpen gebieden te identificeren die meer aandacht nodig hebben en je vooruitgang in de loop van de tijd te meten, waardoor je de beste kans van slagen hebt op de examendag.

QA-engineers certificatie-FAQ's

Is het de moeite waard om een QA-engineer-certificaat te halen?

De waarde van een QA-engineer-certificaat hangt af van je carrièredoelen, ervaringsniveau en de niche waarin je je wilt onderscheiden. Voor beginners biedt het een solide basis, maakt het hen vertrouwd met QA-processen en -tools, en kan het de toegang tot het veld vergemakkelijken. Voor ervaren QA-professionals kunnen certificeringen een teken van beheersing van geavanceerde testmethoden, aanpassingsvermogen aan nieuwe technologieën of toewijding aan professionele groei betekenen.

Certificeringen kunnen ook je professionele geloofwaardigheid versterken en je profiel onderscheiden op een arbeidsmarkt die gespecialiseerde en up-to-date kennis waardeert. In essentie kan een QA-engineer-certificaat een waardevol asset zijn, mits het in lijn is met je carrièrepad en de evoluerende eisen van de QA-industrie.

Heb je een certificaat nodig om als QA-engineer aan de slag te gaan?

Certificeringen zijn niet strikt vereist om QA-engineer te worden, maar ze kunnen een aanzienlijke asset zijn, vooral voor nieuwkomers in het veld of diegenen die zich willen specialiseren. Ze tonen een toewijding aan het beroep en een fundamenteel begrip van kwaliteitswaarborgprincipes en -praktijken.

Praktische ervaring met testmethoden, tools en softwareontwikkelingsprocessen wordt echter vaak zeer gewaardeerd door werkgevers. Een combinatie van praktijkervaring, aangevuld met een of meer certificeringen, kan je kansen op een baan en je geloofwaardigheid in het QA-engineering-veld aanzienlijk vergroten. Het is ook de moeite waard om op te merken dat sommige industrieën of bedrijven de voorkeur geven aan kandidaten met specifieke certificeringen, dus doe onderzoek naar je doelarbeidsmarkt voor op maat gesneden richtlijnen.

Kunnen QA-engineer-certificeringen pivoters helpen om de overstap te maken naar development & engineering vanuit een ander carrièrepad?

Ja, QA-engineer-certificeringen kunnen een aanzienlijke asset zijn voor degenen die van verschillende carrières overstappen naar kwaliteitsborging. Deze certificeringen omvatten meestal kernbegrippen, tools en best practices op het gebied van QA, waardoor carrièrewisselaars worden uitgerust met de essentiële technische kennis voor de rol. Ze dienen als bewijs van een individu's toewijding aan het beheersen van QA-vaardigheden en kunnen een cv versterken, waardoor kandidaten aantrekkelijker worden voor werkgevers. Daarnaast bieden de gestructureerde leertrajecten en de betrokken gemeenschap van certificeringsprogramma's ondersteuning en netwerkmogelijkheden die cruciaal kunnen zijn tijdens een carrièreswitch.