Directeur van administratieve certificeringen

Ontdek de belangrijkste certificaten voor de directeur van administratie die van belang zijn voor een succesvolle carrière.

Start Your Ad Operations Specialist Career with Teal

Create a free account

Certificering als directeur van administratie

In de veelzijdige wereld van organisatieleiderschap staat de directeur van administratie aan het roer van operationele efficiëntie en strategisch management. Certificaten voor deze professionals zijn niet alleen credentials op een cv; het zijn eretekens die een toewijding aan uitmuntendheid en een beheersing van de complexe vaardigheden die vereist zijn in administratief leiderschap, symboliseren.

Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van de belangrijkste certificaten op het gebied, waardoor directeurs van administratie de inzichten krijgen die nodig zijn om certificaten te kiezen die hun carrière zullen verhogen, hun geloofwaardigheid zullen vergroten en hen in staat zullen stellen hun organisaties naar succes te leiden. Of u nu op zoek bent naar validatie van uw ervaring of uitbreiding van uw expertise, de juiste certificering kan een transformerende stap zijn in uw professionele loopbaan.

Belangrijkste certificeringen voor directeuren van administratie

Gecertificeerd manager (CM)
Instituut voor gecertificeerde professionele managers (ICPM)
Project Management Professional (PMP)
Project Management Institute (PMI)
Gecertificeerd accountant (CPA)
American Institute of CPAs (AICPA)
Gecertificeerd administratief professional (CAP)
Internationale Vereniging van Administratieve Professionals (IAAP)
Gecertificeerd Management Accountant (CMA)
Instituut voor Management Accountants (IMA)
SHRM Senior Gecertificeerd Professional (SHRM-SCP)
Society for Human Resource Management (SHRM)
Gecertificeerd informatie systeemcontroleur (CISA)
Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
Gecertificeerd Facility Manager (CFM)
International Facility Management Association (IFMA)
Lean Six Sigma Green Belt-certificering
American Society for Quality (ASQ)
Senior Professional in Human Resources (SPHR)
HR Certification Institute (HRCI)

Beste certificeringen voor directeurs van administratie

Gecertificeerd manager (CM)

Certificaataanbieder
Instituut voor gecertificeerde professionele managers (ICPM)
Beste voor
Middenmanagers, opkomende leiders, supervisors met 3+ jaar ervaring, projectmanagers, afdelingshoofden, professionals die overstappen naar managementfuncties
Omschrijving
De Gecertificeerd Manager (CM)-certificering, aangeboden door het Instituut voor Gecertificeerde Professionele Managers (ICPM), is een wereldwijd erkend credential dat de competentie van een individu in management valideert. Het richt zich op het verbeteren van kernmanagementvaardigheden, waaronder planning, organisatie, leiding en controle, met de nadruk op praktische toepassing. Het CM-programma omvat een rigoreus studieprogramma en examens, ontworpen om aspirant-managers of huidige managers de essentiële kennis en vaardigheden te geven om teams effectief te leiden en organisatorisch succes te bereiken.
Inclusief certificering
Ja
Tijd om te voltooien
60 uur
Prijs
Vereisten
 • Minimaal 10 jaar algemene werkervaring, waarvan ten minste 3 jaar in een management- of toezichthoudende functie.
 • Een bachelor's degree van een geaccrediteerde instelling of een internationaal equivalent; of een hoge schooldiploma met ten minste 5 jaar managementervaring.
 • Voltooiing van het ICPM's Certified Manager Learning System, dat drie modules omvat: Foundations of Management, Planning and Organizing en Leading and Controlling.
 • Voldoende scores op drie CM-certificeringsexamens die overeenkomen met de drie studiemodules.
 • Akkoord gaan met de ICPM-gedragscode, wat een toewijding aan professioneel gedrag en voortdurend leren inhoudt.
 • Betaling van de toepasselijke vergoedingen voor de CM Learning System-materialen, het lidmaatschap en het examen.

Project Management Professional (PMP)

Certificaataanbieder
Project Management Institute (PMI)
Beste voor
Projectmanagers, senior projectcoördinatoren, projectleiders met aanzienlijke projectmanagementervaring, programmabeheerders, Project Management Office (PMO)-directeuren, operatiemanagers met projecttoezichtverantwoordelijkheden
Omschrijving
De Project Management Professional (PMP)-certificering, aangeboden door het Project Management Institute (PMI), is een wereldwijd erkend credential dat de expertise van een professional in projectmanagement valideert. Het richt zich op het uitrusten van individuen met de vaardigheden die nodig zijn om projecten effectief te leiden en te sturen, waarbij essentiële concepten, methodologieën en best practices worden behandeld. Het behalen van de PMP toont een toewijding aan het vak en leidt vaak tot een verhoogde geloofwaardigheid en carrièremogelijkheden voor beoefenaars in het veld van projectmanagement.
Inclusief certificering
Ja
Tijd om te voltooien
60-120 uur
Prijs
$555
Vereisten
 • Een middelbaar schooldiploma (havo, VWO of internationaal equivalent)
 • 7.500 uur leiding geven aan en sturen van projecten
 • 35 uur opleiding in projectmanagement of CAPM-certificering
 • Alternatief: een vierjarige opleiding
 • 4.500 uur leiding geven aan en sturen van projecten
 • 35 uur opleiding in projectmanagement of CAPM-certificering

Gecertificeerd accountant (CPA)

Certificaataanbieder
American Institute of CPAs (AICPA)
Beste voor
Openbaar accountants, auditors, belastingaccountants, financieel analisten, controllers, accounting managers
Omschrijving
Het Certified Public Accountant (CPA)-credential, beheerd door het American Institute of CPAs (AICPA), is een prestigieuze certificering voor accountantsprofessionals. Het staat voor expertise in financieel management, auditing en naleving van wet- en regelgeving. Het behalen van een CPA vereist het slagen voor een omvangrijk examen, voldoen aan opleidingseisen en het opdoen van ervaring in accounting. CPA's worden erkend om hun ethische normen, toewijding aan voortgezette opleiding en vermogen om complexe financiële landschappen te navigeren, waardoor zij in verschillende sectoren zeer gewild zijn.
Inclusief certificering
Ja
Tijd om te voltooien
Prijs
Vereisten
 • Bachelor's degree met minimaal 150 semester uren onderwijs
 • Voltooiing van een specifiek aantal accounting- en bedrijfsgerelateerde cursussen
 • Met goed gevolg afleggen van het Uniform CPA-examen
 • Relevante werkervaring in accounting, doorgaans 1-2 jaar onder supervisie van een CPA
 • Goed zedelijk karakter, vaak bewezen door een achtergrondcontrole
 • Voortdurende professionele scholing (CPE) om de certificatie te behouden

Gecertificeerd administratief professional (CAP)

Certificaataanbieder
Internationale Vereniging van Administratieve Professionals (IAAP)
Beste voor
Administratief assistent, executive assistent, kantoormanager, secretaresse, administratief coördinator, administratief specialist met 3-4 jaar ervaring
Omschrijving
De Gecertificeerd Administratief Professional (CAP) is een prestigieuze certificering aangeboden door de Internationale Vereniging van Administratieve Professionals (IAAP). Het is ontworpen om de expertise en vaardigheden van administratieve professionals, waaronder kantoormanagement, communicatie, technologie en organisatie, te valideren. Het behalen van de CAP-certificering omvat het slagen voor een uitgebreid examen dat verschillende domeinen bestrijkt die cruciaal zijn voor administratieve functies. Deze credential wordt breed erkend en kan de carrièremogelijkheden aanzienlijk vergroten voor mensen in administratieve posities.
Inclusief certificering
Ja
Tijd om te voltooien
Prijs
Vereisten
 • Havo/VWO-diploma of equivalent onderwijsniveau
 • Minimaal drie tot vier jaar werkervaring in een administratieve ondersteunende functie
 • Bewijs van opleiding en werkervaring
 • Voltooiing van het CAP-aanvraagproces, inclusief betaling van de toepasselijke vergoedingen
 • Akkoord gaan met de IAAP-gedragscode
 • Voorbereiding op en met goed gevolg afleggen van het CAP-examen

Gecertificeerd Management Accountant (CMA)

Certificaataanbieder
Institute of Management Accountants (IMA)
Beste voor
Management accountants, financieel analisten, financieel managers, controllers, corporate accountants, kostenaccountants
Omschrijving
De Gecertificeerd Management Accountant (CMA) is een wereldwijd erkend certificaat aangeboden door het Institute of Management Accountants (IMA) dat expertise in financieel management en strategische bedrijfsprestaties symboliseert. Met de nadruk op geavanceerde accounting-, management- en analytische vaardigheden behandelt het CMA-programma onderwerpen als financiële planning, analyse, controle en beslissingsondersteuning. Deze certificatie is bedoeld voor accountingprofessionals die hun carrièrevooruitzichten willen verbeteren, hun zakelijk inzicht willen tonen en een concurrentievoordeel willen behalen op het gebied van management accounting.
Inclusief certificering
Ja
Tijd om te voltooien
150-170 uur
Prijs

Voordelen van het hebben van een Director of Administration-certificering

Professionele validatie en expertise:Een Director of Administration-certificering is een professionele erkenning van uw capaciteiten en kennis op het gebied van administratief leiderschap. Het toont aan huidige en potentiële werkgevers dat u rigoureuze training en beoordeling heeft ondergaan, wat uw expertise in het beheren van complexe administratieve functies en het leiden van ondersteuningsteams valideert.
Alomvattende vaardigheidsverbetering:Certificeringsprogramma's voor Directors of Administration zijn ontworpen om een breed scala aan competenties te behandelen, van strategische planning en financieel beheer tot personeelszaken en operationele efficiëntie. Door het behalen van een certificering verdiept u uw vaardighedenpakket, waardoor u goed uitgerust bent om de veelzijdige uitdagingen van de functie aan te pakken.
Carrièrevooruitgang en verkoopbaarheid:In een concurrerende arbeidsmarkt kan een certificering u onderscheiden van andere kandidaten die naar dezelfde functies dingen. Het kan dienen als een belangrijk onderscheidend kenmerk in sollicitaties en bevorderingen, waarbij uw toewijding aan voortdurend leren en professionele groei wordt getoond, wat kan leiden tot betere carrièreperspectieven en een hoger verdienpotentieel.
Netwerken en professionele gemeenschap:Het behalen van een certificering geeft u vaak toegang tot exclusieve netwerken van professionals en branchespecialisten. Deze gemeenschap kan een rijke bron zijn voor samenwerking, mentorschap en de uitwisseling van innovatieve ideeën, wat van cruciaal belang kan zijn voor de bevordering van uw carrière en het op de hoogte blijven van branchetrends.
Vertrouwen in leiderschap en besluitvorming:Het proces om een certificering te behalen kan uw zelfvertrouwen in uw administratieve en leidinggevende vaardigheden aanzienlijk vergroten. Het versterkt uw besluitvormingsvaardigheden en uw vermogen om administratieve functies effectief te leiden, waardoor u het vertrouwen krijgt om grotere verantwoordelijkheden op u te nemen en organisatorisch succes te bereiken.

Hoe de beste certificering voor directeur bedrijfsbeheer te kiezen

Het kiezen van de juiste certificering als directeur bedrijfsbeheer is een strategische stap die uw leiderschapscapaciteiten, operationele kennis en algehele loopbaanontwikkeling aanzienlijk kan verbeteren. In een rol die vaak een breed scala aan verantwoordelijkheden omvat, van het overzien van kantooroperaties tot het beheren van personeelszaken en financiële planning, kan de juiste certificering u onderscheiden als een zeer deskundige en bekwame leider. Om ervoor te zorgen dat u een certificering kiest die het meeste voordeel oplevert voor uw carrière, overweeg de volgende vijf tips:

Beoordeel de organisatorische behoeften:

Reflecteer op de specifieke behoeften van uw organisatie of het type organisatie waarvoor u in de toekomst wilt werken. Certificeringen die zich richten op gebieden als verandermanagement, procesverbetering of naleving kunnen bijzonder waardevol zijn als ze aansluiten bij de strategische doelstellingen of industrievereisten van uw bedrijf.

Focus op leiderschap en management:

Als directeur is uw rol inherent verbonden met het begeleiden van teams en efficiënt beheren van middelen. Zoek naar certificeringen die uw leiderschaps- en managementvaardigheden versterken, zoals die met geavanceerde training in executieve besluitvorming, conflictoplossing of organisatiegedrag.

Beoordeel de diepte en breedte van het curriculum:

Kijk naar certificeringen met een curriculum dat zowel diepgang biedt in onderwerpen op het gebied van administratief management als breedte over de verschillende functies die u overziet. Zo zorgt u ervoor dat u alomvattende kennis opdoet die op verschillende gebieden van uw rol kan worden toegepast.

Professionele ontwikkeling en carrièrevooruitzichten:

Overweeg hoe de certificering zal bijdragen aan uw professionele ontwikkeling. Kies programma's die bekend staan om hun degelijkheid en vermogen om administrators voor te bereiden op hogere verantwoordelijkheidsniveaus, wat mogelijk deuren opent naar executieve posities of gespecialiseerde administratieve rollen.

Compatibiliteit met uw schema en leerstijl:

Zorg ervoor dat het certificeringsprogramma past bij uw schema en uw leerstijl complementeert. Of het nu gaat om online leren, fysieke workshops of een hybride aanpak, het format moet uw succes in het programma faciliteren zonder uw huidige werkverantwoordelijkheden in gevaar te brengen.

Voorbereiding op uw certificering als directeur administratie

Het behalen van een certificering als directeur administratie is een strategische stap die uw leiderschaps- en operationele managementvaardigheden aanzienlijk kan verbeteren. Het is een stap die niet alleen uw expertise valideert, maar u ook voorziet van de nieuwste best practices en trends op het gebied van administratie. Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent op het certificeringsproces, is het cruciaal om uw studies met intentie en structuur te benaderen. De volgende richtlijnen zullen u helpen om effectief voorbereid te zijn op uw certificering als directeur administratie, zodat u niet alleen het examen haalt, maar de kennis ook kunt implementeren in uw dagelijkse werkzaamheden.
Definieer uw certificeringsdoelen:Begin met het identificeren van wat u wilt bereiken met uw certificering. Wilt u uw basiskennis op het gebied van administratie verstevigen, of wilt u zich juist richten op het beheersen van geavanceerde concepten op het gebied van strategische planning en organisatorisch leiderschap? Het begrijpen van uw doelen zal u helpen om de juiste certificering te selecteren en uw voorbereiding te richten op de gebieden die u het meest zullen baten.
Ontwikkel een uitgebreid studieroooster:Zodra u uw certificering heeft gekozen, stelt u een gedetailleerd studieroooster op. Verdeel het lesprogramma in onderwerpen en subonderwerpen, en deel de tijd dienovereenkomstig in. Zorg ervoor dat uw plan realistisch is, met voldoende tijd voor diepgaande studie, herziening en zelfevaluatie. Consistentie is de sleutel, dus probeer regelmatige tijdsloten per dag of week voor uw certificatiestudies vrij te maken.
Gebruik diverse leermiddelen:Beperk u niet tot het officiële studiemateriaal. Breid uw leerproces uit door een verscheidenheid aan bronnen te gebruiken, zoals boeken, online cursussen, webinars en peer-reviewed tijdschriften die de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van administratie behandelen. Dit zal u een bredere kijk en een dieper begrip van het onderwerp verschaffen.
Sluit u aan bij professionele netwerken en forums:Netwerken met andere professionals op dit gebied kan uw leerervaring aanzienlijk verbeteren. Sluit u aan bij relevante verenigingen, online communities en forums waar u kennis kunt uitwisselen, uitdagingen kunt bespreken en inzichten kunt opdoen van ervaren directeuren administratie. Deze interacties kunnen praktisch advies en morele ondersteuning bieden tijdens uw certificatietraject.
Pas kennis in de praktijk toe:Theorie is belangrijk, maar de werkelijke waarde van een certificering ligt in de praktische toepassing ervan. Zoek naar mogelijkheden om wat u leert toe te passen in uw huidige functie of via vrijwilligerswerk. Of het nu gaat om projectmanagement, beleidsvorming of teamleiding, hands-on ervaring zal uw leerproces versterken en uw vertrouwen in uw vaardigheden vergroten.
Simuleer examenomstandigheden:Om u voor te bereiden op het certificeringsexamen, simuleert u de testomgeving door oefenexamens af te leggen onder tijdsdruk. Dit zal u helpen uw tijd effectief te beheren, gebieden te identificeren waar u verder moet studeren en op de daadwerkelijke examendatum stress te verminderen. Het regelmatig doornemen en oefenen met voorbeeldvragen kan uw kansen op succes aanzienlijk vergroten.
Door deze stappen te volgen, bent u goed op weg om uw certificering als directeur administratie te behalen. Onthoud dat de weg naar de certificering

Certificatievragen voor directeur van administraties

Is het de moeite waard om een certificering voor directeur van administratie te halen?

De waarde van een certificering voor directeur van administratie hangt af van uw carrièredoelstellingen en de context van uw branche. Voor nieuwe managers kan het de basisvaardigheden versterken en een toewijding aan het administratieve beroep laten zien. Voor ervaren directeuren is het een kans om op de hoogte te blijven van beste praktijken, wettelijke naleving en operationele efficiëntie.

Certificaten kunnen ook uw professionele positie versterken, wat kan leiden tot betere carrièremogelijkheden en onderhandelingsmacht. In een rol die verschillende sectoren bestrijkt, kan een erkend certificaat u onderscheiden en expertise en een proactieve aanpak van leiderschap en organisatieontwikkeling signaleren.

Heb je een certificering nodig om een baan als directeur van administratie te krijgen?

Hoewel certificering niet strikt noodzakelijk is om directeur van administratie te worden, kan het een belangrijke troef zijn. Certificaten kunnen een toewijding aan professionele ontwikkeling en beheersing van belangrijke administratieve vaardigheden aantonen. Voor personen met minder rechtstreekse ervaring in administratie, of diegenen die willen opvallen in een concurrerende arbeidsmarkt, kan een relevant certificaat hun expertise en gereedheid voor de rol onderstrepen.

Werkgevers prioriteren vaak een bewezen trackrecord in management, sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om complexe operaties te overzien. Een mix van praktijkervaring, leiderschapskwaliteiten en mogelijk een certificaat kan een goed afgerond profiel voor een kandidaat voor directeur van administratie opleveren.

Kunnen certificeringen voor directeur van administratie helpen bij de overstap van een andere loopbaan naar administratie?

Ja, certificeringen voor directeur van administratie kunnen een belangrijke troef zijn voor mensen die van een andere carrière overstappen. Deze certificeringen behandelen over het algemeen essentiële vaardigheden op het gebied van administratief management, organisatiestrategie en best practices voor bedrijfsvoering, waardoor carrièrewisselaars worden toegerust met de gespecialiseerde kennis die nodig is voor de rol. Ze signaleren aan werkgevers een toewijding aan het beheersen van de complexiteit van administratief leiderschap. Bovendien kunnen de professionele netwerken die tijdens certificeringscursussen worden opgebouwd, ondersteuning en kansen bieden in het nieuwe veld, wat een soepelere overgang naar een positie als directeur van administratie vergemakkelijkt.